Hotline: 097 775 62 63

“Thanh xuân của em. Có anh là đủ…”

03/06/2014

Hãy yêu đậm sâu khi ta còn có giây phút bên người. Mỗi người trong cuộc đời ta gặp đều là một nhân duyên nào đó từ kiếp trước. Trong hàng vạn cuộc gặp gỡ, đâu dễ tìm thấy một ai đó khiến cho ta rung động và thổn thức. Cớ làm sao không đủ can đảm, đủ nhiệt thành thậm chí dốc hết cuồng si để yêu?