Hotline: 097 775 62 63

Tác giả Cathleen Davitt Bell

03/06/2014

CATHLEEN DAVITT BELL

Cathleen Davitt Bell tốt nghiệp đại học tại trường đại học Barnard và nhận bằng thạc sĩ văn chương tại đại học Columbia. Cô hiện sống tại Brooklyn, New York cùng với chồng và hai con.

“Và tôi vẫn ở đây, vẫn đang nỗ lực hồi âm cho những cuốn sách tôi yêu, nhưng cũng cố gắng đặt chúng xuống và thu lấy những gì ở trước mắt, những gì tôi cảm nhận, lắng nghe và trông thấy. Sự có mặt của bạn ở đây là tất cả đối với tôi.”