Hotline: 097 775 62 63

Tôi đọc 2 dòng trạng thái ấy của 2 người bạn tôi. Họ từng yêu nhau, và đã tan vỡ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, trái tim con người sao lại phức tạp đến thế… Nếu còn yêu thì hãy cho nhau cơ hội, nếu nhớ nhau thì hãy nói cho nhau biết. Tại sao chỉ dám gửi lòng mình vào những stt riêng tư?

03/06/2014

“Từ ngày chia tay
Thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt.
Và mình vẫn ổn.
Còn cậu thì sao?”

“Chia tay nhau, mọi thói quen tớ đều có thể từ bỏ, duy chỉ có thói quen nhớ và vào facebook để ngắm hình của cậu là không…
bao nhiêu ngày tháng, tớ chưa từng quên cậu, dù chỉ là trong giây phút”